Onze visie

Gezondheid is welzijn voor iedereen. Op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak.
Om dit waar te maken werken we binnen het forfaitaire betalingssysteem. Zo kunnen we gezondheidszorg laagdrempelig maken voor iedereen.
Onze corebusiness is gezondheidszorg binnen een brede waaier aan disciplines en specialismen in de 1ste lijn.  Hiervoor werken we multidisciplinair.
We streven naar een goede samenwerking met de 2de lijn om optimale doorverwijzing en terugkoppeling te krijgen.

Wij willen het ankerpunt zijn in de gezondheidscarrière van onze patiënten. Daarom streven we naar vaste teams op onze verschillende vestigingen.

We vinden zelfbeschikking belangrijk, daarom behoudt u als patiënt de regie over uw eigen gezondheid in samenspraak met alle zorgverleners.

Wij dragen preventie hoog in het vaandel. Dit is namelijk de sleutel naar een langer en gezonder leven. Hiervoor doen we aan gezondheidspromotie en sensibilisering  waar mogelijk.

We stimuleren zelfredzaamheid door educatie.

We begeleiden patiënten om hun sociaal vangnet te vormen en uit te breiden.