Inschrijvingen

Dit is het werkingsgebied van het Medisch Huis Colin. Woont u binnen deze regio, dan kan u zich bij ons inschrijven.

Wilt u zich in te schrijven, dan dient u hiervoor een afspraak te maken. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de werking van ons centrum uitgelegd. Wenst u zich dan in te schrijven, dan worden de inschrijvingsdocumenten klaar gemaakt. Wij brengen de inschrijving in orde bij de mutualiteit.

Als u komt inschrijven, dienen alle gezinsleden (+14jaar) aanwezig te zijn. 
Vergeet ook niet de identiteitskaart en 1 klever van de mutualiteit per gezinslid mee te brengen.