Forfaitair Systeem

Het Medisch Huis Colin, de mutualiteit en de patiënt gaan een contract met elkaar aan.
Er is een rechtstreekse afrekening tussen de mutualiteit van de patiënt en het Medisch Huis Colin. De patiënt hoeft geen consultatie te betalen. De patiënt hoeft geen documenten naar de mutualiteit te brengen. De patiënt engageert zich om enkel Medisch Huis Colin als huisarts en voor (thuis-)verpleegkundigen te raadplegen.
Let op: Consulten bij andere huisartsen of andere (thuis-)verpleegkundigen worden NIET terugbetaald door de mutualiteit!

  • In artikel 521 van de wet van 14 juli 1994 wordt voorzien dat huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten forfaitair betaald kunnen worden op basis van het aantal patiënten dat zich bij de praktijk inschrijft.
  • Het forfaitair betalingssysteem laat toe ook tijd te besteden aan de ontwikkeling en de uitvoering van preventieve en gezondheidsbevorderende acties. De hulpverleners zijn immers financieel niet gebonden aan het feit of de patiënt al dan niet ziek is. Zij hebben er integendeel alle belang bij (ook financieel) de patiënt zo gezond mogelijk te houden.
  • Het systeem biedt ook de mogelijkheid om een aantal verzorgende en technische interventies (wondzorg, vaccinaties, EKG-afname, bloedafname) te delegeren. Ook het opzetten van specifieke zorgprogramma’s (onder andere diabetes, groepsvoorlichting, preventieve campagnes zoals voor griep) wordt eenvoudiger.