Veel gestelde vragen

Deel 1 : algemene vragen over het forfaitair systeem

Het Medisch Huis Colin, de mutualiteit en de patiënt gaan een contract met elkaar aan.
Er is een rechtstreekse afrekening tussen de mutualiteit van de patiënt en het Medisch Huis Colin. De patiënt hoeft geen consultatie te betalen. De patiënt hoeft geen documenten naar de mutualiteit te brengen. De patiënt engageert zich om enkel Medisch Huis Colin als huisarts en voor (thuis-)verpleegkundigen te raadplegen.
Let op: Consulten bij andere huisartsen of andere (thuis-)verpleegkundigen worden NIET terugbetaald door de mutualiteit!

Het centrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dankzij deze vaste inkomsten hebben wij financiële zekerheid en kunnen wij werken aan optimale zorgen voor u, onze patiënt.

Ja. Alle mutualiteiten kennen dit systeem en zijn verplicht hieraan deel te nemen.

Neen, zowel de inschrijving als de consultaties zijn volledig gratis. Door u bij Medisch Huis Colin in te schrijven, verklaart u automatisch aan de mutualiteit dat onze praktijk uw medisch dossier beheert.

Voor sommige technische prestaties of het gebruik van verbandmateriaal of medicatie kan een kleine vergoeding worden gevraagd. Indien gewenst kan u hier een rekeningafschrift van krijgen.

De kostprijs van een technische prestatie hangt af van uw statuut bij de mutualiteit.

Labo-onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar uw thuisadres enkele weken nadat het onderzoek is gebeurd.

Kosten voor medicatie zijn NIET in de inschrijving inbegrepen. U blijft uw medicatie zelf betalen. Voorschriften worden geschreven tijdens een raadpleging bij de arts.

U hoeft geen extra bijdrage te betalen aan uw mutualiteit. Uw ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts en u geniet verder van alle voordelen.

U kan zich altijd uitschrijven door het onthaal hiervan op de hoogte te brengen of door een aangetekend schrijven. Na een welbepaalde periode bent u dan uitgeschreven en kunt u elke huisarts raadplegen, net zoals vroeger.

Let wel op, de eerste 3 maanden na uw inschrijving kan u zich niet uitschrijven.

Deel 2 : specifieke vragen over Medisch Huis Colin

Alle patiënten die wonen in de regio Hoboken – Kiel – Wilrijk en Zuid-Berchem kunnen zich inschrijven. Indien u buiten deze regio woont en u wilt zich toch inschrijven, neem dan even contact met ons op zodat we  samen de voorwaarden en mogelijkheden kunnen bekijken.

Ondek HIER het werkingsgebied van Medisch Huis Colin!

Inschrijvingen gebeuren op afspraak. Dit kan via de balie, telefonisch of via email.

Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van het forfaitair systeem, kunnen de nodige documenten worden ingevuld. Kinderen ouder dan 14 jaar dienen dit zelf te ondertekenen. Ieder gezinslid wordt individueel ingeschreven.

Breng bij uw inschrijving uw identiteitskaart en 4 kleefbriefjes van uw mutualiteit mee!

Indien u dat wenst, kan u bij de inschrijving een papier ondertekenen waarmee u toelating geeft dat wij uw medisch dossier opvragen bij uw vroegere huisarts.

 Zeker! Iedereen kan zich, NA AFSPRAAK, komen inschrijven. U hoeft niet te wachten tot u ziek bent om u in te schrijven. Wanneer u zich nu al inschrijft, hebben wij tijd om uw medisch dossier op te vragen bij uw vorige huisarts. Op die manier hebben wij de juiste en volledige medische gegevens over uw gezondheid wanneer u ons echt nodig heeft.

  • Breng uw identiteitskaart en 4 klevertjes van uw mutualiteit mee wanneer u zich komt inschrijven.
  • Als u dagelijks medicatie inneemt, breng hier een overzicht van mee!

Neen. Iedereen heeft de individuele en vrije keuze om zich al dan niet in te schrijven. Het is dus perfect mogelijk dat u zich inschrijft en ons als huisarts kiest, terwijl uw partner een andere huisarts heeft. Let wel op, wanneer u naar de huisarts van uw partner zou gaan, betaalt de mutualiteit deze consultatie niet terug!

De baby wordt niet automatisch ingeschreven, ookal bent u zelf als patiënt ingeschreven. U maakt best zo snel mogelijk een afspraak om de inschrijving in orde te maken. Bij de inschrijving brengt u 4 kleefbriefjes van de mutualiteit mee. Een van de ouders moet de overeenkomst ondertekenen.

Als u van adres of mutualiteit verandert, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Medisch Huis Colin. Geef ook veranderingen in uw gezinssituatie door aan het onthaal. Dan komen brieven steeds op de juiste plaats terecht en worden problemen met de mutualiteit vermeden.

Jazeker! Wij werken samen met alle verschillende ziekenhuizen en specialisten uit de omgeving. U bent volledig vrij te kiezen waar en door wie u bepaalde onderzoeken laat doen.

Wel vragen we eerst met ons te overleggen, in plaats van op eigen initiatief naar een specialist te gaan wanneer u een vraag heeft.

Wist u trouwens dat u een hogere terugbetaling krijgt bij de specialist wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt?

 Patiënten die niet zijn ingeschreven maar medische zorgen nodig hebben en niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen (of geen huisarts hebben), kunnen bij Medisch Huis Colin geholpen worden als ‘bezoeker’. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een groen briefje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

 In principe heeft uw vaste huisarts een vervanger aangeduid. Wanneer u hier niet terecht zou kunnen, kan u als ‘bezoeker’ eenmalig op consultatie komen bij Medisch Huis Colin. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij uw vaste huisarts, en krijgt een groen briefje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen. Indien u een omnio-statuut heeft, graag een kleefbriefje meebrengen!

Het RIZIV staat toe dat u tot 3x/jaar in een forfaitaire praktijk op consultatie komt, zonder dat u hier ingeschreven bent. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een groen briefje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

Komt u vaker langs, dan kunt u beter overwegen zich in te schrijven in de praktijk.

  •  Binnenland: Wanneer u de helft van het jaar een huisarts ergens anders in België heeft, kan u zich beter niet inschrijven in Medisch Huis Colin. Wel kan u met ons afspreken dat u hier occasioneel als ‘bezoeker’ langskomt (zie vorige vraag). Kom zeker langs om een regeling op uw maat af te spreken met ons! Wij vinden het wel belangrijk optimaal met uw andere huisarts samen te werken!
  • Buitenland: Wanneer u de helft van het jaar in het buitenland verblijft (vb Spanje, Frankrijk, …) en u ook in België een huisarts wil, kan u zich wel inschrijven in Medisch Huis Colin. De beperkingen aangaande het consulteren van andere huisartsen gelden immers enkel voor huisartsen in België. U kan dus gerust bij ons ingeschreven zijn en ook in het buitenland een huisarts hebben. Bespreek dit met ons, zodat wij optimaal kunnen samenwerken met deze andere huisarts!

In dat geval kan u natuurlijk een beroep doen op ons. Uw familielid of kennis wordt als ‘bezoeker’ behandelt, betaalt dan gewoon en krijgt een prestatiebriefje. De mutualiteit betaalt terug volgens het terugbetalingstarief. Deze regeling kunnen we slechts uitzonderlijk toepassen. Het is om iemand uit de nood te helpen.

Wij kunnen de beste medische en verpleegkundige zorgen verlenen wanneer u bij ons op de praktijk langskomt. Hier beschikken wij over veel meer materiaal dan wat we kunnen meebrengen naar u thuis. Als u zo ziek bent dat u niet kan wachten in de wachtzaal, kunnen wij afspreken dat u niet hoeft te wachten en snel binnen mag komen bij de arts of verpleegkundige.

Wanneer het écht niet lukt om tot bij ons te geraken, kan de verpleegkundige of de arts uitzonderlijk bij u langs komen.

Het is in principe de bedoeling dat u steeds op dezelfde campus op consultatie komt. 

Echter kan het zijn dat de andere campus per uitzondering eens makkelijker is voor u. Bespreek dit even met onze onthaalmedewerker.

Wij zijn één grote groepspraktijk die op twee locaties werkt. Zowel onze artsen als onze verpleegkundigen werken op beide campussen en wij werken overal met hetzelfde medische dossier.

Ja, al onze artsen zijn erkende, geconventioneerde, geaccrediteerde huisartsen of huisartsen-in-opleiding. Dit wil zeggen dat wij op regelmatige basis bijscholingen volgen en werken volgens alle regels die het RIZIV voorstelt.

Dit is een afgestudeerd basisarts die nog een verlengde opleiding volgt om de titel van huisarts te behalen. Deze arts kan en mag zelfstandig consultaties doen, maar staat steeds onder supervisie van een praktijkopleider (PO). De HAIO kan op ieder moment vragen stellen aan zijn PO, en er vindt op zeer regelmatige basis overleg plaats. De praktijkopleider heeft ook een specifieke opleiding gevolgd om de huisarts-in-opleiding zo optimaal mogelijk te begeleiden.

U kan ENKEL NA AFSPRAAK terecht voor een consultatie.

Deze afspraak valt in principe ergens tussen 8.00u en 19.00u

Wanneer u een kleine vraag heeft, kan u deze ook via email stellen. Wij bekijken dan of we u via email kunnen antwoorden, dan wel u toch op consultatie uitnodigen. Wanneer u belt met een specifieke vraag, kan u een arts aan de lijn krijgen iedere werkdag tussen 16.00u en 17.00u. Buiten dit beluurtje kan u enkel de onthaalmedewerker spreken.

Neen. Wij zijn een GROEPSpraktijk, en alle artsen werken samen en in hetzelfde medische dossier. Wij hebben ook op regelmatige basis patiëntenoverleg.

Uiteraard kan één bepaalde ziekte-episode wel door één bepaalde arts worden opgevolgd.

Wanneer u voor een specifiek probleem liefst een mannelijke/vrouwelijke arts ziet, kan u met het onthaal overleggen wat de mogelijkheden zijn. Het kan dan zijn dat u zich naar de andere campus moet verplaatsen.

 

Meestal krijgen wij wel een verslag wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen of een specialist raadpleegt. Dit loopt echter soms enkele dagen achter op de feiten! Het is dus steeds wenselijk dat u ons op de hoogte houdt wanneer er bepaalde medische ingrepen gebeuren.

Bij opname in het ziekenhuis vermeldt u best dat u bent ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. Heeft u na de opname verpleegkundige zorgen nodig, neem dan zo vlug mogelijk contact op met het Medisch Huis Colin, zodat wij met de nazorg kunnen starten.

Wanneer er vanuit het ziekenhuis thuisverpleging van buitenaf wordt opgestart, wordt dit NIET terugbetaald door de mutualiteit. Neem dus zeker contact op met Medisch Huis Colin zodat onze verpleging uw thuiszorg kan verzorgen.

In samenspraak met de arts mag u uw chronische medicatie via email ([email protected] of [email protected]) of telefonisch aanvragen. Wacht niet met uw aanvraag tot u het laatste medicijn hebt ingenomen. Ten laatste 1 dag op voorhand geeft u door wat u nodig heeft, de arts kijkt dan na of hij het voorschrift klaarlegt, dan wel u nog eens op de consultatie wil zien. We houden u op de hoogte als het voorschrift klaarligt. Voor niet gekende medicatie maakt u steeds een afspraak bij uw arts.

Weekdagen 
Van 19u00 tot 08u00
bellen naar de huisarts van wacht voor de campus De Bruynlaan: 03/830.45.45
bellen naar de huisarts van wacht voor de campus Rucaplein: 03/821.40.40

Weekend en feestdagen
Vrijdagavond 19u00 tot maandagochtend 08u00

Wachtpost Zuid (regio Hoboken-Kiel-Wilrijk)
Goedetijdstraat 140
2660 Hoboken
Tel.: 03/828 09 09

LET WEL: de arts van wacht dient steeds betaald te worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen terugbetalingstarief  door ons terugbetaald. Kom dus zeker met uw groen briefje bij ons langs nadien!

U dient een arts te raadplegen die officieel van wacht is en het moet dringend zijn. Vraag steeds het wachtverslag.

Zie ook ‘Noodgevallen en wachtdienst’

Op vakantie in België
Raadpleeg ter plaatse een huisarts.

U brengt de prestatienota samen met het verslag binnen bij Het Medisch Huis Colin na uw vakantie.

LET WEL: een andere huisarts moet steeds betaald worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen terugbetalingstarief door ons terugbetaald. Vraag steeds een verslag!!

Op vakantie in het buitenland
Raadpleeg ter plaatse een huisarts. De prestatie wordt terugbetaald door uw ziekenfonds volgens de algemeen geldende regels.(E111)

Neen! Onze artsen en verpleegkundigen plannen hun vakantiedagen zodanig, dat er steeds iemand aanwezig kan zijn. Hierdoor kunnen wij het hele jaar door permanentie voorzien op de praktijk.

Ja. We proberen wel alle afspraken te bundelen in de voormiddag op een brugdag, maar zijn de hele dag telefonisch bereikbaar voor al uw vragen. Op een brugdag mag u dus NIET naar de wachtpost gaan, deze consultatie kunnen wij niet terugbetalen aan u.

Deel 3 : Vragen over het medisch handelen in onze praktijk

Ja, hier op campus Rucaplein prikken wij zelf bloed. Maak zeker een afspraak! Het is mogelijk bloed te laten prikken bij de verpleegkundige, en de dag nadien de resultaten te bespreken op consultatie bij de arts. Bloed kan je ook zonder afspraak laten prikken in ons labo, AML (Emiel Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen). Voor het aanvraagformulier moet je uiteraard wel eerst contact opnemen met één van de artsen.

Resultaten kunnen ook tijden ons beluurtje van 16.00-17.00u met een arts worden besproken (03/291.17.63)

Jazeker! U kan met alle wonden eerst langs ons komen. Wanneer ze te uitgebreid zijn, kan het zijn dat we met u afspreken u door te sturen naar de Spoeddienst.

Ook onze verpleegkundigen kunnen u voorzien van de beste wondzorg!

Ja, wij kunnen u zowel advies geven bij een zwangerschapswens, en doen in samenwerking met uw gynaecoloog ook opvolging tijdens en na uw zwangerschap. Eén van onze verpleegkundigen is zelfs speciaal opgeleid in dit vakgebied!

Ja, wij kunnen in samenwerking met uw endocrinoloog op regelmatige basis de opvolging van uw suikerziekte doen. Eén van onze verpleegkundigen is zelfs speciaal opgeleid in dit vakgebied en kan u optimaal advies over diabetesvoeding geven!

Wij zijn klassiek opgeleide artsen en schrijven geen homeopathische middelen voor. Wanneer wij van mening zijn dat bepaalde kruidenpreparaten hulpzaam kunnen zijn voor u, zullen wij deze optie met u bespreken.

Wanneer u, op eigen initiatief of voorgeschreven door een andere arts, homeopatische middelen of kruiden inneemt, gelieve ons hier steeds van op de hoogte te houden. Deze producten kunnen immers tot interacties met andere medicaties leiden!

 Ja! Dit vinden wij zeer belangrijk! Dankzij het forfaitaire systeem hebben wij meer ruimte om te investeren in preventie. Wij zullen u hier dus zeker eens over aanspreken en samen met u uw persoonlijk preventieplan opstellen. U bent ook steeds welkom om zelf een afspraak te maken om dit persoonlijke preventieplan op te stellen voor u!

Heb je vragen rond dit thema? Maak dan zeker eens een afspraak met ons om al jou bekommernissen en vragen te bespreken. Jou toekomst en jou wensen over medische zorgen in de toekomst bespreken vinden wij heel belangrijk. Dit noemt vroegtijdige zorgplanning. Wij zullen dan vooral luisteren naar jou menig hierover en dit noteren in jou dossier.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten