Onze Huisregels

 • Kom op tijd!
  Lukt het toch niet, verwittig het onthaal dan zo snel mogelijk.
 • Wil je je afspraak annuleren?
  Verwittig ons tijdig. Zo kunnen we op dat moment iemand anders helpen.
 • Te laat?
  Bent u 10 minuten te laat dan vervalt de afspraak, maar wij maken graag een nieuwe afspraak voor u.
 • Geen afspraak?
  Als u langskomt zonder afspraak kan u niet onmiddellijk bij een zorgverlener terecht, maar krijgt u een afspraak op het eerstvolgende vrije moment.
  Urgenties uitgezonderd uiteraard.
 • Regelmatig niet op afspraak?
  Dit kan aanleiding geven tot uitschrijving.
 • Graag een afspraak op dezelfde dag?
  Dan bel je best tussen 8u en 10 ’s ochtends.
 • Een afspraak maken voor meerdere personen?
  Vermeld dit zeker als je belt. Zo kunnen we voldoende tijd inplannen.
 • Wees eerlijk en volledig!
  Onze zorgverleners zijn er om jou te helpen. Dit kunnen zij het best als u eerlijk en volledig vertelt over uw klachten.
  Alle zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Vertel duidelijk aan de onthaalmedewerker wat uw probleem is.
  Zo kunnen zij u bij de juiste zorgverlener inplannen.
 • Graag een huisbezoek?
  Een huisbezoek kan uitzonderlijk als u zich niet of erg moeilijk kan verplaatsen en enkel na overleg met de zorgverlener.
 • In de wachtzaal…
  Uit respect voor onze onthaalmedewerkers en andere patiënten vragen wij om niet te telefoneren in de wachtzaal en onderlinge gesprekken zachtjes te houden.
 • Dringend telefoontje tijdens de consultatie?
  Uit respect vragen we vriendelijk om gsmgebruik  te vermijden tijdens de consultatie. Toch een dringend telefoontje? Ga dan even naar buiten als jij niet de patiënt bent.