e-HEALTH

Het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen patiënt en zorgverlener ligt aan de basis van heel wat nieuwe toepassingsmogelijkheden. Voldoende waarborgen bieden op vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim zijn belangrijk. Daarom richtte de overheid het e-Health platform op.

Logo eHealth platform

Voor meer informatie kan je terecht op https://www.ehealth.fgov.be.

Toestemming voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens

zie ook de folder: download PDF
alsook de informatie website: www.patientconsent.be

Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen, hebben zorgverleners vaak nood aan je gezondheidsgegevens. Binnen onze gezondheidszorg worden momenteel verschillende elektronische netwerken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze gegevens vlot, maar ook veilig gebeurt. Bijvoorbeeld:

Het hubs & metahub-systeem

Dit uitwisselingssysteem maakt het voor ziekenhuisgeneesheren, huisartsen en specialisten mogelijk om bepaalde gezondheidsgegevens van hun patiënten met elkaar uit te wisselen. (Meer informatie: https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/hubs-metahub)

Vitalink

In het kader van een betere samenwerking binnen de eerstelijnszorg zal de Vlaamse Overheid Vitalink oprichten. De zorgverleners uit de eerste lijn zullen vanuit hun eigen elektronische patiëntendossier informatie kunnen overdragen naar een centrale databank om gezondheidsgegevens met de andere betrokken zorgverleners te delen. Vitalink zal starten met de uitwisseling van het medicatieschema. (Meer informatie: www.vitalink.be)

Voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens via dergelijke netwerken is de geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig. Er bestaat een elektronische toepassing om je toestemming als patiënt te registreren. Deze toepassing, eHealthConsent, is beschikbaar via de website https://www.ehealth.fgov.be/nl/citizen.

Enkel de zorgverstrekkers waarmee de patiënten een “therapeutische relatie” hebben kunnen de gegevens van de patiënten inkijken, daarom wordt ook deze therapeutische relatie bevraagd door ons centrum, zodanig dat de door u gekozen zorgverstrekkers de mogelijkheid krijgen om jou gegevens te verkrijgen via de digitale eHealth trajecten.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een informatiebundel en handleiding voor het gebruik van de eHealthConsent-toepassing.

De registratie van je toestemming kun je ook laten verrichten via je mutualiteit, de ziekenhuizen , je apotheker en je huisarts. Vraag gerust bijkomende informatie  informatie: het voordeel met deze toestemming is bv. dat  medische verslagen die uw behandelende arts niet bereikt hebben wel vlotter  kunnen opgevraagd worden, om aldus je in de toekomst betere zorg te garanderen.

Bron: Patiëntenplatform: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/innovatie-ehealth

Om nadien je eigen gegevens zelf te bekijken, kun je een eHeath-patiëntenviewer downloaden en installeren via deze link: http://vitalink.intermut.be/viewer/