FAQ Rucaplein

Aangezien veel vragen komen ivm ons nieuw centrum, hebben we en heleboel vragen op transparante wijze beantwoord op een overzichtelijk wijze: klik hier (: Pdf)

 

Zie ook hieronder:

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden:

Deel I: Algemene vragen over het forfaitaire systeem

Forfaitair systeem, wat is dat?

ð  Het Medisch Huis, de mutualiteit en de patiënt gaan een contract met elkaar aan.

Er is een rechtstreekse afrekening tussen de mutualiteit van de patiënt en het Medisch Huis. De patiënt hoeft geen consultatie te betalen. De patiënt hoeft geen documenten naar de mutualiteit te brengen.

Let op:          Consulten bij andere huisartsen of andere (thuis)verpleegkundigen worden NIET terugbetaald door de mutualiteit!

 

Als de patiënten niets betalen, waar haalt een forfaitair centrum zijn middelen dan?

 

ð  Het centrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dankzij deze vaste inkomsten hebben wij financiële zekerheid en kunnen wij werken aan optimale zorgen voor u, onze patiënt.

 

Doet elke mutualiteit mee aan dit forfaitaire systeem?

ð  Ja. Alle mutualiteiten kennen dit systeem en zijn verplicht hieraan deel te nemen.

 

Moet ik betalen voor een Globaal Medisch Dossier (GMD)? Moet ik een abonnement betalen? Moet ik nog remgeld betalen?

ð  Neen, zowel de inschrijving als de consultaties zijn volledig gratis. Door u hier in te schrijven, verklaart u automatisch aan de mutualiteit dat onze praktijk uw medisch dossier beheert.

 

Zijn er dingen waarvoor ik nog wel moet betalen?

ð  Voor sommige technische prestaties of het gebruik van verbandmateriaal of medicatie kan er een kleine vergoeding worden gevraagd. Indien gewenst kan u hier een rekeningafschrift van krijgen.

De kostprijs van een technische prestatie hangt af van uw statuut bij de mutualiteit.

 

Wat met labo-onderzoeken? Zijn deze ook gratis?

ð  Labo-onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar uw thuisadres enkele weken nadat het onderzoek is gebeurd.

 

Kan ik gratis medicatie krijgen?

ð  Kosten voor medicatie zijn NIET in de inschrijving inbegrepen. U blijft uw medicatie zelf betalen. Voorschriften worden geschreven tijdens een raadpleging bij de arts.

 

Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik kies voor het forfaitaire systeem? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

ð  U hoeft geen extra bijdrage te betalen aan uw mutualiteit. Uw ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts en u geniet verder van alle voordelen.

 

Kan ik mij terug uitschrijven als ik dat zou willen?

ð  U kan zich altijd uitschrijven door het onthaal hiervan op de hoogte te brengen of door een aangetekend schrijven. Na een welbepaalde periode bent u dan uitgeschreven en kunt u elke huisarts raadplegen, net zoals vroeger.

ð  Let wel op, de eerste 3 maanden na uw inschrijving kan u zich niet uitschrijven.

 


Deel II: specifieke vragen over het Medisch Huis Colin

Kan ik mij inschrijven in Medisch Huis Colin?

ð  Alle patiënten van de regio Hoboken – Kiel – Wilrijk en Zuid-Berchem. Indien je buiten deze regio valt en je wil je toch inschrijven, neem dan even contact op met ons, dan bekijken we samen de voorwaarden en mogelijkheden.

Inschrijvingen gebeuren op afspraak. Dit kan via de balie, telefonisch of via email

Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van het forfaitair systeem, kunnen de nodige documenten worden ingevuld. Kinderen ouder dan 14 jaar dienen dit zelf te ondertekenen. Ieder gezinslid wordt individueel ingeschreven.

Breng 4 kleefbriefjes van uw mutualiteit mee!

 

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in het Medisch Huis Colin?

ð  Indien u dat wenst kan u bij de inschrijving een papier ondertekenen waarmee u toelating geeft dat wij uw medisch dossier op te vragen bij uw vroegere huisarts.

 

Kan ik mij al inschrijven zonder dat ik ziek ben?

ð  Zeker! Iedereen kan zich, NA AFSPRAAK, komen inschrijven. U hoeft niet te wachten tot u ziek bent om u in te schrijven. Wanneer u zich nu al inschrijft, hebben wij tijd om uw medisch dossier op te vragen bij uw vorige huisarts. Op die manier hebben wij de juiste en volledige medische gegevens over uw gezondheid wanneer u ons echt nodig heeft.

ð  Breng zeker uw identiteitskaart en 4 klevertjes van uw ziekenfonds mee.

ð  Als u dagelijks medicatie inneemt, breng hier een overzicht van mee!

 

Moeten alle leden van mijn gezin zich inschrijven als ik mij wil inschrijven?

ð  Neen. Iedereen heeft de individuele en vrije keuze om zich al dan niet in te schrijven. Het is dus perfect mogelijk dat u zich inschrijft en ons als huisarts neemt, terwijl uw partner een andere huisarts heeft. Let wel op, wanneer u dan eens naar de huisarts van uw partner zou gaan, betaalt de mutualiteit deze consultatie niet terug!

 

Wat doe ik als er in ons gezin een baby wordt geboren, wordt deze automatisch mee ingeschreven?

ðOok al ben je zelf als patiënt reeds ingeschreven, de baby wordt niet automatisch ingeschreven. Dit doe je best zo snel mogelijk.

Je maakt een afspraak met ons om de inschrijving in orde te maken. Je brengt 4 klevertjes van de ziekenkas mee. Een van de ouders moet de overeenkomst ondertekenen.

 

Wat moet ik doen als ik van adres of ziekenkas verander?

 

ðAls je van adres of ziekenkas verandert geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Medisch Huis. Ook gezinssituaties die veranderen aan het onthaal doorgeven. Dan komen brieven steeds op de juiste plaats terecht en worden problemen met de ziekenkas vermeden.

 

Mag ik nog naar de specialist van mijn keuze als ik mij inschrijf bij Medisch Huis Colin?

ð  Jazeker! Wij werken samen met alle verschillende ziekenhuizen en specialisten uit de omgeving. U bent volledig vrij te kiezen waar en door wie u bepaalde onderzoeken laat doen.

Wel vragen we eerst even met ons te overleggen, in plaats van op eigen initiatief naar een specialist te lopen wanneer u een vraag heeft.

Wist u trouwens dat u een hogere terugbetaling krijgt bij de specialist wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt naar de specialist?!

 

Wat als ik niet ben ingeschreven, maar ik heb snel verzorging nodig (vb hechting, gevallen, …) en kan niet terecht bij mijn eigen huisarts?

ð  Patiënten die niet zijn ingeschreven maar medische zorgen nodig hebben en niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen (of geen huisarts hebben), kunnen bij Medisch Huis geholpen worden als ‘bezoeker’. U betaald dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een groen briefje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

 

Wat als mijn vaste huisarts met vakantie is en ik ben ziek?

ð  In principe heeft uw vaste huisarts een vervanger aangeduid. Wanneer u hier niet terecht zou kunnen, kan u als ‘bezoeker’ eenmalig op consultatie komen in ons Medisch Huis. U betaald dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij uw vaste huisarts, en krijgt een groen briefje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen. Indien u een omnio-statuut heeft, graag een kleefbriefje meebrengen!

 

Hoe vaak kan ik als ‘bezoeker’ naar het Medisch Huis komen zonder mij in te schrijven?

ð  Het RIZIV staat toe dat u tot 3x/jaar in een forfaitaire praktijk op consultatie komt, zonder dat u hier ingeschreven bent. U betaald dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een groen briefje dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

Kom je vaker langs, dan kan je toch beter overwegen zich in te schrijven in de praktijk.

 

Ik woon de helft van het jaar in de buurt van het Rucaplein, en de andere helft van het jaar ergens anders (vb aan de zee, buitenland, …). Kan ik mij inschrijven?

ð  Binnenland: Wanneer u de helft van het jaar een huisarts ergens anders in België heeft, kan u zich beter niet inschrijven in Medisch Huis Colin. Wel kan u met ons afspreken dat u hier occasioneel als ‘bezoeker’ langskomt (zie vorige vraag). Kom zeker eens langs om een regeling op uw maat af te spreken met ons!! Wij vinden het dan wel belangrijk optimaal met uw andere huisarts samen te werken!

ð  Buitenland: Wanneer u de helft van het jaar in het buitenland verblijft (vb Spanje, Frankrijk, …) en u ook in België een huisarts wil, kan u zich wel inschrijven in Medisch Huis Colin. De beperkingen aangaande het consulteren van andere huisartsen geldt immers enkel voor huisartsen in België. U kan dus gerust bij ons ingeschreven zijn en ook in het buitenland een huisarts hebben. Bespreek dit wel zeker even met ons, zodat wij optimaal kunnen samenwerken met deze andere huisarts!

 

Wat als een familielid of kennis op bezoek is bij mij en hij/zij wordt ziek?

ð  In dat geval kan u natuurlijk een beroep doen op ons. Uw familielid of kennis wordt als ‘bezoeker’ behandelt, betaalt dan gewoon en krijgt een prestatiebriefje. De mutualiteit betaalt terug volgens het terugbetalingstarief. Deze regeling kunnen we slechts uitzonderlijk toepassen. Het is om iemand uit de nood te helpen.

 

Komen jullie op huisbezoek?

ð  Wij kunnen de beste medische en verpleegkundige zorgen verlenen wanneer u bij ons op de praktijk langskomt. Hier beschikken wij over veel meer materiaal dan wat we kunnen meebrengen naar u thuis. Als u zo ziek bent dat u niet kan wachten in de wachtzaal, kunnen wij afspreken dat u niet hoeft te wachten en snel binnen mag komen bij de arts of verpleegkundige.

Wanneer het écht niet lukt om tot bij ons te geraken, kan de verpleegkundige of de arts uitzonderlijk bij u langs komen.

 

Mag ik ook in Medisch Huis Colin campus De Bruynlaan op consultatie komen?

ð  Ja. Wij zijn één grote groepspraktijk die op twee locaties werkt. Zowel onze artsen als onze verpleegkundigen werken op beide campussen en wij werken overal met hetzelfde medische dossier. Dat betekent dat ook al onze patiënten op beide campussen terecht kunnen.

 

Zijn de artsen die in Medisch Huis werken geaccrediteerd?

ð  Ja, al onze artsen zijn erkende, geconventioneerde, geaccrediteerde huisartsen of huisartsen-in-opleiding. Dit wil zeggen dat wij op regelmatige basis bijscholingen volgen en werken volgens alle regels die het RIZIV voorstelt.

 

Wat is een huisarts-in-opleiding (HAIO)?

ð  Dit is een afgestudeerd basisarts die nog een verlengde opleiding volgt om de titel van huisarts te behalen. Deze arts kan en mag zelfstandig consultaties doen, maar staat steeds onder supervisie van een praktijkopleider (PO). De HAIO kan op ieder moment vragen stellen aan zijn PO, en er vindt op zeer regelmatige basis overleg plaats. De praktijkopleider heeft ook een specifieke opleiding gevolgd om de huisarts-in-opleiding zo optimaal mogelijk te begeleiden.

 

Op welke momenten kan ik terecht bij een arts of verpleegkundige?

ð  U kan ENKEL NA AFSPRAAK terecht voor een consultatie.

Deze afspraak valt in principe ergens tussen 8.00u en 19.00u

Wanneer u een kleine vraag heeft, kan u deze ook via email stellen (rucaplein@medischhuis-colin.be). Wij bekijken dan of we u via email kunnen antwoorden, dan wel u toch op consultatie uitnodigen. Wanneer u belt met een specifieke vraag, kan u een arts aan de lijn krijgen iedere werkdag tussen 16.00u en 17.00u. Buiten dit beluurtje kan u enkel de onthaalmedewerker spreken.

 

Kom ik steeds bij dezelfde arts terecht?

ð  Neen. Wij zijn een GROEPSpraktijk, en alle artsen werken samen en in hetzelfde medische dossier. Wij hebben ook op regelmatige basis patiëntenoverleg.

Uiteraard kan één bepaalde ziekte-episode wel door één bepaalde arts worden opgevolgd.

Wanneer u voor een specifiek probleem liefst een mannelijke/vrouwelijke arts ziet, kan u met het onthaal overleggen wat de mogelijkheden zijn. Het kan dan zijn dat u zich naar de andere campus moet verplaatsen.

 

Moet ik mijn arts verwittigen als ik in het ziekenhuis ben ?

ð  Meestal krijgen wij wel een verslag wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen of een specialist raadpleegt. Dit loopt echter soms enkele dagen achter op de feiten! Het is dus steeds wenselijk dat u ons op de hoogte houdt wanneer er bepaalde medische ingrepen gebeuren.

 

Wat bij nood aan nazorg na een specialist of na hospitalisatie?

ð  Bij opname in het ziekenhuis vermeldt u best dat u bent ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. Heeft u na de opname verpleegkundige zorgen nodig, neem dan zo vlug mogelijk contact op met het Medisch Huis Colin, zodat wij met de nazorg kunnen starten.

ð  Wanneer er vanuit het ziekenhuis thuisverpleging van buitenaf wordt opgestart, wordt dit NIET terugbetaald door de mutualiteit. Neem dus zeker contact op met Medisch Huis Colin zodat onze verpleging uw thuiszorg kan verzorgen.

 

Mag ik herhaalvoorschriften aanvragen?

ð  In samenspraak met de arts mag u uw chronische medicatie via email (rucaplein@medischhuis-colin.be) of telefonisch aanvragen. Wacht niet met uw aanvraag tot u het laatste medicijn hebt ingenomen. Ten laatste 1 dag op voorhand geeft u door wat u nodig heeft, de arts kijkt dan na of hij het voorschrift klaarlegt, dan wel u nog eens op de consultatie wil zien. We houden u op de hoogte als het voorschrift klaarligt. Voor niet gekende medicatie maakt u steeds een afspraak bij uw arts.

 

Wat als ik ’s avonds of in het weekend dringend een arts nodig heb?

ð  Weekdagen (19u00 tot 08u00): bellen naar de huisarts van wacht: 03/821.40.40

 

ð  Weekend en feestdagen

Vrijdagavond 19u00 tot maandagochtend 08u00

Wachtpost Zuid (regio Hoboken-Kiel-Wilrijk)

Goedetijdstraat 140

2660 Hoboken

Tel.: 03/828.09.09.

LET WEL: de arts van wacht dient steeds betaald te worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen terugbetalingstarief  door ons terugbetaald. Kom dus zeker met uw groen briefje bij ons langs nadien!

U dient een arts te raadplegen die officieel van wacht is en het moet dringend zijn. Vraag steeds het wachtverslag.

 

Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

ð  Op vakantie in België:

Raadpleeg ter plaatse een huisarts.

U brengt de prestatienota samen met het verslag binnen bij Het Medisch Huis Colin na uw vakantie.

LET WEL: een andere huisarts moet steeds betaald worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen terugbetalingstarief door ons terugbetaald. Vraag steeds een verslag!!

 

ð  Op vakantie in het buitenland:

Raadpleeg ter plaatse een huisarts. De prestatie wordt terugbetaald door uw ziekenfonds volgens de algemeen geldende regels.(E111)

 

Sluiten jullie tijdens de vakantie?

ð  Neen! Onze artsen en verpleegkundigen plannen hun vakantiedagen zodanig, dat er steeds iemand aanwezig kan zijn. Hierdoor kunnen wij het hele jaar door permanentie voorzien op de praktijk.

 

Werken jullie op brugdagen?

ð  Ja. We proberen wel alle afspraken te bundelen in de voormiddag op een brugdag, maar zijn de hele dag telefonisch bereikbaar voor al uw vragen. Op een brugdag mag u dus NIET naar de wachtpost gaan, deze consultatie kunnen wij niet terugbetalen aan u.

 


Deel III: Vragen over het medisch handelen in onze praktijk

Kan ik bij jullie terecht om mijn bloed te laten controleren?

ð  Ja, hier op campus Rucaplein prikken wij zelf bloed. Maak zeker een afspraak! Het is mogelijk bloed te laten prikken bij de verpleegkundige, en de dag nadien de resultaten te bespreken op consultatie bij de arts. Bloed kan je ook zonder afspraak laten prikken in ons labo, AML (Emiel Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen). Voor het aanvraagformulier moet je uiteraard wel eerst contact opnemen met één van de artsen.

Resultaten kunnen ook tijden ons beluurtje van 16.00-17.00u met een arts worden besproken (03/291.17.63)

 

Kunnen jullie hechten?

ð  Jazeker! U kan met alle wonden eerst langs ons komen. Wanneer ze te uitgebreid zijn, kan het zijn dat we met u afspreken u door te sturen naar de Spoeddienst.

Ook onze verpleegkundigen kunnen u voorzien van de beste wondzorg!

 

Kan ik bij Medisch Huis terecht voor advies over zwangerschap?

ð  Ja, wij kunnen u zowel advies geven bij een zwangerschapswens, en doen in samenwerking met uw gynaecoloog ook opvolging tijdens en na uw zwangerschap. Eén van onze verpleegkundigen is zelfs speciaal opgeleid in dit vakgebied!

 

Kan ik bij Medisch Huis terecht voor opvolging van mijn diabetes?

ð  Ja, wij kunnen in samenwerking met uw endocrinoloog op regelmatige basis de opvolging van uw suikerziekte doen. Eén van onze verpleegkundigen is zelfs speciaal opgeleid in dit vakgebied en kan u optimaal advies over diabetesvoeding geven!

 

Doen jullie aan homeopathie en kruidengeneeskunde?

ð  Wij zijn klassiek opgeleide artsen en schrijven geen homeopathische middelen voor. Wanneer wij van mening zijn dat bepaalde kruidenpreparaten hulpzaam kunnen zijn voor u, zullen wij deze optie met u bespreken.

Wanneer u, op eigen initiatief of voorgeschreven door een andere arts, homeopatische middelen of kruiden inneemt, gelieve ons hier steeds van op de hoogte te houden. Deze producten kunnen immers tot interacties met andere medicaties leiden!

 

Doen jullie ook aan preventieve zorgen?

ð  Ja! Dit vinden wij zeer belangrijk! Dankzij het forfaitaire systeem hebben wij meer ruimte om te investeren in preventie. Wij zullen u hier dus zeker eens over aanspreken en samen met u uw persoonlijk preventieplan opstellen. U bent ook steeds welkom om zelf een afspraak te maken om dit persoonlijke preventieplan op te stellen voor u!

 

Doen jullie ook palliatieve zorg, euthanasie en palliatieve sedatie?

ð  Heb je vragen rond dit thema? Maak dan zeker eens een afspraak met ons om al jou bekommernissen en vragen te bespreken. Jou toekomst en jou wensen over medische zorgen in de toekomst bespreken vinden wij heel belangrijk. Dit noemt vroegtijdige zorgplanning. Wij zullen dan vooral luisteren naar jou menig hierover en dit noteren in jou dossier.

 

 


 

| Web by effvee | for: Medisch huis Colin | Disclaimer | Sitemap |