Telemonitoring thuis (mHealth)

Ons team ontwikkelt nu een proefproject om verschillende gezondheidsparameters (oa bloeddruk, pols, gewicht) via telemonitoring in de thuissituatie te registreren en door te sturen naar het Medisch Huis toe. In samenwerking met onze verpleegdienst wordt een link aangeboden aan de patiënten die daarvoor in aanmerking komen en voldoende mantelzorg en/of familieleden hebben om hen in deze module bij te staan. Installatie en daaropvolgende proefperiode worden afgesproken.

De link die momenteel wordt gebruikt kan hier gedownload worden, voor hen die reeds hieromtrent geïnformeerd werden:

download hier:

Deze dienst wordt in het leven geroepen tgv toenemende nood aan thuisverzorging en in het raam van mHealth (“mobile health”)

Met vriendelijke groeten,

Het team

| Web by effvee | for: Medisch huis Colin | Disclaimer | Sitemap |