Noodgevallen – Urgence – Urgency


NOODNUMMER: 112

ERKENDE  SPOEDGEVALLEN in de nabije buurt:

ZNA MIDDELHEIM : 03/280.31.11  
Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen

UZ Antwerpen: 03/821.30.00
Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem

AZ St-AUGUSTINUS: 03/443.30.11
Oosterveldlaan 24 te 2610 Wilrijk

 

| Web by effvee | for: Medisch huis Colin | Disclaimer | Sitemap |