Schoolafwezigheden, doktersbriefjes en attesten

  • SCHOOLAFWEZIGHEDEN

Aangezien er vele vragen komen omtrent doktersbriefjesĀ bij schoolafwezigheden en de nieuwe richtlijnen hieromtrent, wordt op deze pagina informatie weergegeven , zoals deze door de Vlaamse Overheid worden verspreid:

-Brochure: zie

-FAQ: zie

In andere TALEN:

-Engels: zie

-Frans: zie

-Turks: zie

-Arabisch: zie

  • ATTESTEN EN ANDERE ADMINISTRATIEVE VRAGEN

Attesten, zoals bv: medische vragenlijsten, zijn doorgaans niet dringend. Daarom vragen we rekening te houden met volgende aandachtspunten. Gaat het om een ziekte- of ongevallentoestand die reeds medisch behandeld is en waarvoor je dus enkel een attest nodig hebt, zeg dit dan duidelijk aan het onthaal.

Dit kan zich voordoen in volgende gevallen:

- verlenging arbeidsongeschiktheid

- verlenging schoolonbekwaamheid

- attesten ziekenfonds

-attesten voor andere doeleinden

het onthaal geeft u vraag door aan de meest geschikte persoon. Informeer ons zo volledig mogelijk betreffende soort attest en juiste data.

Deze gegevens kunt u ook via email opvragen!

ATTESTEN DIE NIET STROKEN MET DE WERKELIJKHEID ZULLEN NOOIT AFGELEVERD WORDEN!

 

 

| Web by effvee | for: Medisch huis Colin | Disclaimer | Sitemap |